Doplňujeme lektorský
tým pro rok 2022

Pro kurzy akreditované MŠMT, MPSV a MV ČR hledáme posily z řad lektorů soft-skills, finančního sebeřízení a informační gramotnosti.


Máte zájem?

Adaptační kurzy

Pořádáme pobytové kurzy pro školy a školní kolektivy

Akreditované vzdělávání

Školení finanční gramotnosti, stressmanagementu a vnitřní motivace.

Nature play

Rosteme prožitkem. Svobodná hra pro děti a jejich rodiče

Jsme nezisková organizace, která vznikla za účelem osobnostního a sociálního rozvoje jedinců v každém věku. Vytváříme a realizujeme vzdělávací programy a kurzy podle vašich potřeb. Poskytujeme vám také služby z oblasti psychologického poradenství a terapie.

Zbylou energii pak vkládáme do dobrovolnických projektů v oblasti znevýhodněných dětí a mládeže, které mají z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti.